سلام فعاليتها علاقمنديها هديه ها لينکها

دفتر شعر

   به عنوان يك مقدمه يا يادآوری بهتر است در اينجا عنوان شود كه از آنچه در اين دفتر خواهيد يافت نبايد انتظار يك اثر ادبی داشته باشيد، اينها تنها يادگارهايی به جا مانده از دوره‌ای از زندگی من است كه بيشتر، تحت تأثير آنچه می‌خوانده‌ام گفته شده‌اند و حالا می‌توانند صفحات خالی مانده‌ی سايت مرا به صورتی پر كنند! فكر می‌كنم اين مقدمه برای اين كه زياد به سبك و سياق شعرها يا معنی بعضی جملات مخصوصاً در چند شعر نخستين ايراد نگيريد كافی باشد!
   در هر صورت و با وجود مقدمه بالا اميدوارم كه سير در اين شعرها برای شما جالب باشد. فهرست اين شعرها را در اين صفحه قرار داده‌ام.