گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

The Amazing Spider-Man (2012) - IMDb

تاریخ: ۹۱/۱۰/۱۱ ساعت: ۲۱:۴۴

* * * * * * * * *

"Dexter" Sunshine and Frosty...

تاریخ: ۹۱/۰۹/۳۰ ساعت: ۱۵:۲۹

* * * * * * * * *

Mr. Brooks (2007) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۱۱/۲۳ ساعت: ۲۰:۴۱

* * * * * * * * *

"Dexter" Teenage Wasteland (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۶ ساعت: ۲۰:۳۵

* * * * * * * * *

Sherlock Holmes (2009) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۱ ساعت: ۱۴:۰۴

* * * * * * * * *

"Dexter" My Bad (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۲ ساعت: ۱۸:۰۰

* * * * * * * * *

اتفاقاً مناسبه روز وفاته ;)

"Dexter" Lost Boys (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۷ ساعت: ۲۲:۲۰

* * * * * * * * *

"Dexter" All in the Family (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۸ ساعت: ۱۸:۳۴

* * * * * * * * *

"Dexter" Born Free (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۶ ساعت: ۲۰:۱۸

* * * * * * * * *

Alice in Wonderland (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۲۸

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" Aunt Irma Visits...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" The Work Outing...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"Lost" The Candidate (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۰:۴۶

* * * * * * * * *

Avatar (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۲ ساعت: ۱۹:۰۹

* * * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Gone...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۳۵

* * * * * * * * *

Inglourious Basterds (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۹/۰۶ ساعت: ۱۴:۰۸

* * * * * * * * *

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۷/۱۴ ساعت: ۲۲:۵۹

* * * * * * * * *

جلوه‌های تصویری نیمۀ دومش به نظرم خیلی جالبه.

X-Men Origins: Wolverine (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۶/۲۰ ساعت: ۲۰:۴۲

* * * * * * * * *

فیلم خوبی بود به نظرم منهای قسمتهای زیادی از قصه‌ش، بلایی که سر وید پرحرف اومده بود باحال بود هر چند آخر فیلم دوباره دهنش باز شد ...

Citizen Kane (1941)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۲۰ ساعت: ۲۱:۰۳

* * * * * * * * *

Eagle Eye (2008)

تاریخ: ۸۸/۰۱/۲۶ ساعت: ۱۹:۴۵

* * * * * * * * *

یکی از نقشهای فرعیش ایرانیه، که البته اسمش ایرانی نیست و یه جا «گرفتم» فکر کنم میگه توی جواب تلفن، ایده‏ی انفجار با رسیدن به بخشی از موسیقیش با Get Smart مشابهه و ایده‏ی کل فیلم با I Robot

"Planet Earth" Mountains (2006)

تاریخ: ۸۷/۱۰/۲۷ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * * * * * *

?? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ??? ? ??????? ??????? ? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???????? ???? ????? ??????? ? ???????? ??? ??? ? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ????? ?? ????? ????? BBC Planet Earth Mountains (2006) BBC Planet Earth Mountains (2006) BBC Planet Earth Mountains (2006)

The Bourne Ultimatum (2007)

تاریخ: ۸۷/۰۹/۲۲ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * * * *

The Truman Show (1998)

تاریخ: ۸۷/۰۹/۲۰ ساعت: ۲۰:۰۸

* * * * * * * * *

"Lost" Live Together, Die Alone...

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۷ ساعت: ۲۰:۰۶

* * * * * * * * *

Saw II (2005)

تاریخ: ۸۶/۰۹/۱۶ ساعت: ۱۴:۳۰

* * * * * * * * *

دنباله‌ی خوبی بود برای فیلم اول، نه تنها فیلم اول رو خراب نکرده بلکه به نظرم از فیلم اولش هم بهتره با یه داستان پلیسی - جنایی تقریباً غیرقابل پیش بینی و البته خونبار، خشن و گاهی وقتها ترس‌آور یا حتی مهوع!

"Life in the Undergrowth" Invasion...

تاریخ: ۸۶/۰۶/۱۴ ساعت: ۲۱:۳۴

* * * * * * * * *

تاریخ: ۹۷/۰۴/۲۸ ساعت: ۱۴:۰۰

* * * * * * * *

The Call - Leg nicht auf! (2013) - IMDb

تاریخ: ۹۲/۱۲/۱۰ ساعت: ۱۹:۳۴

* * * * * * * *

توصیهٔ همکارم، پر از هیجان و استرس

Hänsel und Gretel: Hexenjäger (2013) -...

تاریخ: ۹۲/۱۲/۱۰ ساعت: ۱۹:۳۰

* * * * * * * *

Die Monster Uni (2013) - IMDb

تاریخ: ۹۲/۱۲/۰۱ ساعت: ۱۷:۵۱

* * * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.