گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"Shaun the Sheep" Mountains Out...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Sherlock" A Study in Pink (TV...

تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۱ ساعت: ۱۱:۰۹

* * * * * * * * *

داستان قسمت صفرم داستان همین قسمته و دیدن دو تا شون با هم تجربۀ خوبیه

"Sherlock" The Blind Banker (TV...

تاریخ: ۹۲/۱۱/۲۲ ساعت: ۲۰:۳۳

* * * *

خوب! اصلاً در حد قسمت قبلش نبود.

"Sherlock" Unaired Pilot (TV...

تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۱ ساعت: ۱۱:۰۸

* * * * * * * *

جالب اینه که قسمت بعد دقیقاً بازسازی همین قسمته اما با بازی مجدد و ... و البته سطح کیفی ساخت بالاتر

"The 4400" Pilot (TV episode...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۸ ساعت: ۱۰:۱۰

* * * *

مطمئن نیستم دیدنش رو تا آخر ادامه بدم اما برای پر کردن وقت توی دوره‌های بی‌حوصلگی بد به نظر نمی‌رسه!

"The Big Bang Theory" Pilot (TV...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۶ ساعت: ۱۹:۳۶

* * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Bad...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۶:۵۱

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۵ ساعت: ۲۱:۲۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Bat Jar...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۸:۵۴

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Bath...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۳:۱۷

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Big...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۷:۴۱

* * *

"The Big Bang Theory" The Bozeman...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۶ ساعت: ۱۸:۴۰

* * * * *

Sheldon: My new computer came with Windows 7. Windows 7 is much more user-friendly than Windows Vista. I don't like that. ... Penny: Come on, Sheldon, you can't move. Don't you need to stay in one place so the mother ship can find you when it returns?

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۲۰:۲۱

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۴ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۱ ساعت: ۲۱:۲۴

* * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۰:۵۷

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۴ ساعت: ۱۷:۲۸

* * * *

"The Big Bang Theory" The Creepy...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۴ ساعت: ۱۳:۵۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Cushion...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۶:۳۹

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Dead...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۱ ساعت: ۱۹:۳۱

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۶ ساعت: ۱۸:۴۱

* * * * * * *

- Have you tried rebooting him? - No, I think it's a firmware problem.

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۱ ساعت: ۲۱:۳۳

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Euclid...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۶ ساعت: ۲۱:۰۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱ ساعت: ۹:۱۸

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۵:۳۴

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Fuzzy...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۸:۳۸

* * *

"The Big Bang Theory" The Gorilla...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۵ ساعت: ۲۱:۰۰

* * * * *

List generated by WP Movie Ratings.