گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

Anger Management (2003)

تاریخ: ۸۷/۱۲/۲۰ ساعت: ۱۹:۰۴

* * * * * * *

Argo (2012) - IMDb

تاریخ: ۹۱/۱۲/۲۹ ساعت: ۱۰:۳۱

* * * * * * * *

Arthur Christmas (2011) - IMDb

تاریخ: ۹۱/۱۰/۲۵ ساعت: ۲۲:۱۳

* * * * * * * * * *

Avatar (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۲ ساعت: ۱۹:۰۹

* * * * * * * * *

Bangkok Dangerous (2008) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۰ ساعت: ۱۹:۲۵

* * *

Batman Begins (2005)

تاریخ: ۸۷/۰۵/۲۲ ساعت: ۲۱:۲۹

* * * * * * *

Bee Movie (2007)

تاریخ: ۸۶/۱۲/۱۱ ساعت: ۱۹:۵۸

* * * * * *

Blade (1998)

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۸:۱۸

* * * * * *

Blade II (2002)

تاریخ: ۸۸/۱۲/۰۳ ساعت: ۲۱:۱۴

* * * * * * *

Blade: Trinity (2004)

تاریخ: ۸۸/۱۲/۰۵ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * *

Blindness (2008)

تاریخ: ۸۷/۱۲/۰۱ ساعت: ۱۶:۳۴

* *

Body of Lies (2008)

تاریخ: ۸۷/۱۱/۱۷ ساعت: ۱۷:۰۹

* * * * * *

Bolt (2008)

تاریخ: ۸۷/۱۲/۲۳ ساعت: ۱۹:۵۷

* * * * * * * *

Brave (2012) - IMDb

تاریخ: ۹۱/۱۲/۱۰ ساعت: ۲۲:۴۹

* * * * * * *

Bruce Almighty (2003)

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۸ ساعت: ۲۰:۴۵

* * * * * * *

BURN-E (2008) (V)

تاریخ: ۸۸/۰۱/۲۹ ساعت: ۲۱:۰۳

* * * * * * * *

باحال بود ;)

Cars 2 (2011) - IMDb

تاریخ: ۹۱/۱۰/۲۸ ساعت: ۲۱:۳۰

* * * * * * * * * *

Casino Royale (2006)

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۲ ساعت: ۲۲:۴۶

* * * * * * * *

Catch Me If You Can (2002)

تاریخ: ۸۷/۰۶/۰۵ ساعت: ۱۸:۴۵

* * * * *

Chi bi (2008)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۲ ساعت: ۲۰:۳۷

* * * * * * *

Chi bi xia: Jue zhan tian xia (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۲ ساعت: ۲۰:۳۷

* * * * * * *

Children of Men (2006)

تاریخ: ۸۶/۱۱/۲۶ ساعت: ۱۰:۲۰

* * * * * *

Citizen Kane (1941)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۲۰ ساعت: ۲۱:۰۳

* * * * * * * * *

Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

تاریخ: ۸۸/۱۰/۱۰ ساعت: ۱۷:۵۹

* * * * * * * * * *

Conjuring - Die Heimsuchung (2013) - IMDb

تاریخ: ۹۲/۱۲/۱۷ ساعت: ۱۹:۵۴

* * * * * *

فیلم ترسناکی با موضوع جن و جن‌گیریه که دیدنش به لحاظ اثرات مخرب روحی و روانیش از طرف من توصیه نمیشه.

Contraband (2012) - IMDb

تاریخ: ۹۱/۱۱/۰۷ ساعت: ۲۱:۲۷

* * * * * * *

Coraline (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۱۶ ساعت: ۱۵:۴۲

* * * * * *

Dance of the Dead (2008)

تاریخ: ۸۷/۰۹/۰۵ ساعت: ۲۱:۰۹

* * * * * *

Dark City (1998) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۱۱/۲۹ ساعت: ۲۱:۱۸

* * * * * * *

Dark Shadows (2012) - IMDb

تاریخ: ۹۲/۰۲/۰۱ ساعت: ۱۸:۳۹

* * * * *

وسطاش به شدت خسته کننده‌ست.

List generated by WP Movie Ratings.