گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

تیر ۱۳۸۹

"The IT Crowd" Jen the Fredo...

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۲ ساعت: ۱۹:۵۱

* * * * * *

"Dexter" Circle of Friends (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۴ ساعت: ۲۲:۱۷

* * * * * * *

"Dexter" Shrink Wrap (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۸:۱۲

* * * * *

"Dexter" Father Knows Best (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۱۱:۳۹

* * * * *

"Dexter" Seeing Red (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۱۳:۰۵

* * * * *

"Dexter" Truth Be Told (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"Dexter" Born Free (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۶ ساعت: ۲۰:۱۸

* * * * * * * * *

مرداد ۱۳۸۹

"Dexter" It's Alive! (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * * * * *

از صحنهٔ آخر (دست روی قلب) خوشم اومد.

"Dexter" (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۰۶

* * * * * * *

"The IT Crowd" Bad Boys (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۲

* * * * * *

"Dexter" An Inconvenient Lie...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۲:۲۲

* * * * * * * *

Shutter Island (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۵ ساعت: ۱۷:۴۷

* * * * *

"Dexter" See-Through (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۵ ساعت: ۲۱:۱۵

* * * * * * *

"Dexter" The Dark Defender (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۴۵

* * * * * *

"Dexter" Dex, Lies, and Videotape...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۰:۵۴

* * * * * * *

"Dexter" That Night, a Forest...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۶:۳۲

* * * * * * *

"Dexter" Morning Comes (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۷:۱۴

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Reynholm vs...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۰ ساعت: ۱۶:۳۶

* *

"Dexter" Resistance Is Futile...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۰ ساعت: ۲۱:۳۵

* * * * * * * *

"Dexter" There's Something...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۳ ساعت: ۱۹:۱۹

* * * * * * *

"Dexter" Left Turn Ahead (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۵ ساعت: ۹:۲۰

* * * * * * *

"Dexter" The British Invasion...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۵ ساعت: ۹:۲۱

* * * * * * * *

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۳ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * * * *

پر از گجتها و سلاحهای تخیلی جالبه، اگه دوست دارید از این جور چیزها ببینید.

"Dexter" Our Father (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۴ ساعت: ۲۰:۴۳

* * * * * * *

"Dexter" Finding Freebo (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۵ ساعت: ۱۹:۴۵

* * * * * * * *

"Dexter" The Lion Sleeps Tonight...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۶ ساعت: ۱۹:۴۶

* * * * * * * *

"Dexter" All in the Family (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۸ ساعت: ۱۸:۳۴

* * * * * * * * *

"Dexter" Turning Biminese (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۳۰ ساعت: ۲۰:۱۷

* * * * * * * *

شهریور ۱۳۸۹

"Dexter" Si se puede (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۱ ساعت: ۲۰:۰۸

* * * * * * *

"Dexter" Easy as Pie (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۳ ساعت: ۲۰:۲۱

* * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.