گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

شهریور ۱۳۸۹

"Dexter" The Damage a Man Can Do...

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۵ ساعت: ۱۵:۵۷

* * * * * * *

"Dexter" About Last Night (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۸ ساعت: ۲۰:۱۸

* * * * * * * *

Date Night (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۱۱ ساعت: ۲۰:۲۲

* * * * * * *

صحنه‌های رانندگیش وقتی که تاکسی به ماشینشون سنجاق شده وسطهای فیلم خیلی خنده‌دار بود.

"Dexter" Go Your Own Way (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۱۵ ساعت: ۲۰:۱۵

* * * * * * * *

"Dexter" I Had a Dream (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۱۸ ساعت: ۱۶:۴۰

* * * * * * *

"Dexter" Do You Take Dexter...

تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۰ ساعت: ۸:۵۳

* * * * * * * *

قسمت آخر این فصل نسبتاً پرماجراست، دو جا توش آموزش بستن کراوات داره ;)

"Dexter" Living the Dream (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۲ ساعت: ۱۸:۵۰

* * * * * * *

"Dexter" Remains to Be Seen (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۳۰ ساعت: ۲۱:۱۳

* * * * * * *

مهر ۱۳۸۹

Iron Man 2 (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۲ ساعت: ۱۳:۰۱

* * * * * * *

اصلاً قابل مقایسه با یکش نبود.

"Dexter" Blinded by the Light...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۲ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * * * * * *

"Dexter" Dex Takes a Holiday...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۳ ساعت: ۲۲:۲۷

* * * * * * *

"Dexter" Dirty Harry (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۴ ساعت: ۱۹:۰۳

* * * * * * *

"Dexter" If I Had a Hammer (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۵ ساعت: ۲۱:۳۴

* * * * * * * *

"Dexter" Slack Tide (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۵ ساعت: ۲۱:۳۵

* * * * * * * *

"Dexter" Road Kill (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۶ ساعت: ۲۰:۴۱

* * * * * * * *

"Dexter" Hungry Man (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۷ ساعت: ۱۹:۳۴

* * * * * * * * * *

"Dexter" Lost Boys (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۷ ساعت: ۲۲:۲۰

* * * * * * * * *

"Dexter" Hello, Dexter Morgan...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۸ ساعت: ۲۰:۲۸

* * * * * * * *

"Dexter" The Getaway (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۰ ساعت: ۱۸:۳۱

* * *

"Dexter" My Bad (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۲ ساعت: ۱۸:۰۰

* * * * * * * * *

اتفاقاً مناسبه روز وفاته ;)

"Dexter" Hello Bandit (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۴ ساعت: ۲۱:۵۱

* * * * * * * * * *

50 First Dates (2004) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۹ ساعت: ۱۹:۰۷

* *

Bangkok Dangerous (2008) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۰ ساعت: ۱۹:۲۵

* * *

"Dexter" Practically Perfect (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۱ ساعت: ۲۱:۰۶

* * * * * * *

"True Blood" Strange Love (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * *

"Dexter" Beauty and the Beast (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۸ ساعت: ۱۹:۴۲

* * * * * * * *

آبان ۱۳۸۹

How to Train Your Dragon (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۱ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * * *

"Dexter" First Blood (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۴ ساعت: ۱۹:۰۸

* * * * * * *

The Book of Eli (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۴۹

* * * * * *

The Book of Eli (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۴۹

* * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.