گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

آبان ۱۳۸۹

Salt (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۴۹

* * * * * *

She's Out of My League (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۹ ساعت: ۲۰:۰۴

* * * * * *

"Dexter" Everything Is...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۲ ساعت: ۱۹:۰۶

* * * * * * *

"The Office" Pilot (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۳ ساعت: ۱۷:۲۹

* * * * * * *

"The Office" Diversity Day (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۹:۵۵

* * * * *

Inception (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۶:۰۵

* * * * * * *

"The Office" Health Care (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۶:۲۳

* * * * *

"Dexter" Circle Us (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۸ ساعت: ۲۱:۱۹

* * * * * * * *

Sherlock Holmes (2009) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۱ ساعت: ۱۴:۰۴

* * * * * * * * *

"Dexter" Take It! (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۸

* * * * * * *

Slither (2006) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۷ ساعت: ۱۸:۲۸

* *

از این فیلمای حال به هم زنه، فکر کنم مروری توی پنج دقیقه نگاش کردم. توصیه نمیشه!

Good Will Hunting (1997) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۸ ساعت: ۲۰:۴۳

* * * * * *

آذر ۱۳۸۹

"Dexter" Teenage Wasteland (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۶ ساعت: ۲۰:۳۵

* * * * * * * * *

"Dexter" In the Beginning (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * * *

Despicable Me (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۸ ساعت: ۲۲:۲۴

* * * * * * * *

"Dexter" Hop a Freighter (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۶ ساعت: ۱۷:۳۴

* * * * * * *

"Dexter" The Big One (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۷ ساعت: ۱۹:۵۱

* * * * * * * *

The Other Guys (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۹ ساعت: ۲۰:۰۳

* * * * *

دی ۱۳۸۹

Shrek Forever After (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۱۰/۰۲ ساعت: ۲۰:۲۲

* * * * * * * *

به نظرم کوتاه و در حد همون میان‌شرک‌های چند دقیقه‎ای اومد (هر چند از لحاظ زمانی حداقل اشتباه می‌کردم) اما نمیشه از دیدنش صرف نظر کرد.

Easy A (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۱۰/۰۹ ساعت: ۱۵:۰۲

* * * * * * *

The Social Network (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۳ ساعت: ۲۱:۲۶

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" Pilot (TV...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۶ ساعت: ۱۹:۳۶

* * *

"The Big Bang Theory" The Big...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۷:۴۱

* * *

"The Big Bang Theory" The Fuzzy...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۸:۳۸

* * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۹:۵۴

* * * *

دقیقاً آخرش بد نبود!

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۹ ساعت: ۱۸:۱۷

* *

"The Big Bang Theory" The Middle...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۹ ساعت: ۱۸:۴۶

* * * *

تو هالوین با ریخت «اثر دوپلر» اومده مهمونی شلدن!

Interview with the Vampire: The Vampire...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۲۳ ساعت: ۲۱:۴۹

* * * * * * * *

بیچاره تمساحی که خوراکش یه خون‌آشام محتضر باشه ;)

Prince of Persia: The Sands of Time (2010)...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۲۴ ساعت: ۱۴:۱۲

* * * * * * *

معلوم می‌شه Undo رو هم ایرانیا کشف کردن ;) دستان، توس، گرسیوز، تهمینه و نظام اسمهاییه که برای شخصیتهای اصلی انتخاب شده (اسم شاه رو نفهمیدم چی گفت، یه شخصیت هم داره به اسم Bis که نمی‌دونم فارسیش -اگه باشه- چی بوده)، الموت و حشاشین هم البته مواضع و شخصیتهای تاریخین که استفاده شدن (با هخامنشیها احتمالاً مخلوط شده). در کل با توجه به این که اصلش بازی کامپیوتری بوده و با توجه به جلوه‌های تصویریش فیلم خوبیه. اگر چه، اگر کسی بازی رو دیده باشه موقعیتها، شمای کلی و ... تکراریه اما جذابه.

بهمن ۱۳۸۹

Machete (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۱۱/۰۵ ساعت: ۹:۵۴

* * * * * * * *

مسلماً خانوادگی نمی‌تونید ببینیدش ولی اگه از فیلمهای تارانتینویی خوشتون بیاد (کمدی خون و ...) از این خوشتون میاد، مواردی داره داخلش (مثل این که یه کشیش اعترافات مراجعینش رو ضبط می‌کنه تا از اونها بعداً استفاده کنه!) که خوب، فکر می‌کنم باید اعتراض تشکلهای مذهبی رو دنبالش می‌داشته.

List generated by WP Movie Ratings.